Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Bli helsefagarbeider

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

helsefagarbeider

Helsefagarbeider? Evenes kommune har vedtatt stimuleringstiltak, og lover både lærlingeplass, jobb og bedre lønnsbetingelser i læretiden.

Som de fleste andre kommuner vil også vi mangle fagpersonell i helse- og omsorgstjenestene i årene som kommer, sier helse- og omsorgssjef Gunnar Bergvik. Heldigvis har Kommunestyret sett dette, og gitt oss anledning til å:

·         Love elever lærlingeplass til elever som tar denne utdanningen i videregående skole.
·         Love lærlinger stilling etter fullført fagprøve.
·         Gi 50 % lønn gjennom hele lærlingeperioden. Alternativet er å begynne læretiden med 30 % lønn.

Dette er svært gode tiltak som gjør at de av våre elever som vurderer å bli helsefagarbeider allerede nå kan planlegge hele utdanningsløpet sitt. Mange vegrer seg for slik utdanning ut fra en oppfatning av at det er vanskelig å få lærlingeplass. Her kan vi allerede nå gi både lærlingeplass og stilling etter fullført fagprøve.

Selvsagt kan vi ikke love ubegrenset antall, men enn så lenge kan vi inngå slike avtaler med ganske mange, sier Bergvik.

Gunnar Bergvik omtaler den nye helsefagarbeiderutdanningen som godt innrettet mot framtidens utfordringer. Den har en solid fot innenfor både helsefaget og sosialfaget. Ønsker en å vektlegge sosialt arbeid legger utdanningen også til rette for det. I fremtiden er behovet ikke bare innenfor den tradisjonelle eldreomsorgen. På landsbasis er yngre brukere den gruppen som vokser mest innenfor hjemmetjenesten, sier han.

Vil du vite mer treffer du Gunnar på telefon 769 81528.

Les mer om helsefagarbeiderutdanningen.