Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Øver oljevernberedskap i Ofoten

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

oljevernDet er nylig gjennomført en Interkommunal lederøvelse for oljevernberedskapen i Ofoten. Det var Kystverkets beredskapsavdeling, i samarbeid med Ofoten Interkommunal utvalg for akutt forurensning (Ofoten IUA), som hadde ansvaret for øvelsen.

Øvelsen bestod av informasjon om oljevernberedskap, gjennomgang av beredskapsplanen for IUA, samt en såkalt planspilløvelse med formål å trene og motivere ledelsesapparatet i Ofoten IUA.

I øvelsen deltok representanter fra kommunene i Ofoten (med Hamarøy og Lødingen), politi, Sivilforsvar, havnevesen, LKAB, Kystverkets beredskapsavdeling og Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Fra Evenes og Tjeldsund kommune deltok leder av felles PLU Ole Øystein Lindebø som også sitter i aksjonsutvalget.

Scenario var en tråler med 800 tonn drivstoff som hadde grunnstøtt og holdt på å synke ved Offersøy i Vestfjorden. Stort oljeflak var på vei mot Tysfjord og Ofotfjorden og var ventet å nå land med fare for forurensning av et stort området.

Det er flere viktige natur og strandområdet i området, og det krever god og rask planlegging og innsats for å bekjempe et slikt oljesøl. Hvis oljen når land kan det kreve store ressurser over lang tid som kommunene får et hovedansvar for å håndtere.

Øvelsen avdekket noen mangler, og behov for justering av beredskapsplan. Men i store trekk viste øvelsen oss at beredskapen holder mål, og at det gjennom et godt samarbeid mellom statlige etater og kommunene i Ofoten, er mulig å håndtere en slik katastrofe.

Bilde: Fra øvelsen

oljevern---ovelse