Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Budsjett på høring

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

budsjettFormannskapet har i møte 29. november vedtatt sin innstilling til budsjett, økonomiplan og handlingsprogram for perioden 2011 - 2014.

Disse dokumentene legges med dette ut til offentlig ettersyn i perioden fram til Kommunestyrets møte som er 21. desember.

 Det var selvsagt ulike syn på disse sakene i Formannskapet, men en ting var det enighet om: Ingen ville øke eiendomsskatten.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å beholde eiendomsskatten på dagens nivå. For å dekke dette inn ble det foreslått å redusere avsetning til disposisjonsfond (likviditet) med kr. 651.300. For årene 2012 - 2014 forutsettes årlig økte statlige overføringer med kr. 1.417.500 per år.

Høyre foreslo å fjerne eiendomsskatten både på næring og bolig- og fritidseiendommer. For å finansiere dette ble det foreslått å redusere avsetning til disposisjonsfond (likviditet) med kr. 2.265.600 for 2011. For årene 2012 - 2014 forutsettes årlig økte statlige overføringer med kr. 3.031.800 per år.

Forslagene fra AP og SP ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer avgitt for Høyres forslag.

Formannskapet behandlet også betalingssatser for 2011. Disse ble enstemmig vedtatt.

Her kan du lese:

 Vi har laget en publikumsmodul av økonomiplanen for perioden 2011 - 2014. Denne er bygd opp slik at først kommer kostnadene med å drive videre på dagens nivå. Så kommer de tiltakene som er foreslått av Formannskapets flertall. Er du uenig i disse, eller ønsker andre i tillegg, så legger du dette inn under "foreslåtte endringer". Tiltak som reduserer utgiftene eller øker inntektene skal ha - (minus) som fortegn. Får du etter å ha lagt inn dine prioriteringer minus-fortegn under summeringen, har du penger til gode.

Last ned økonomiplanen her.

Når disse dokumentene er ute til offentlig ettersyn fram til Kommunestyret møte, innebærer det at våre folkevalgte ønsker at innbyggerne skal høres før vedtak blir fattet. Send dine synspunkter til , eller: Bruk hjemmesiden til debatt, og klikk på lenken Legg til kommentar under denne artikkelen.