Mer i skjønnsmidler

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

pengerFylkesmannen har ved siste tildeling fordelt 2, 5 mill. i skjønnsmidler til Evenes kommune.  

Skjønnsmidlene er en del av kommunenes rammetilskudd som fordeles via Fylkesmennene etter skjønn. Hensikten med disse midlene er å kompensere økte utgifter eller svikt i inntekter som ikke fanges av kriteriene i inntektssystemer.

 Den siste tildelingen er kr. 1,5 mill til drift av barnevernet, og 1 mill i prosjektmidler for å etablere interkommunal avdeling for korttids-, avlastningsopphold og vedlikeholdstrening. Det vurderes å renovere den tidligere sykehjemsavdelingen i 2. etg. ved ESB til dette formålet.

Ved forrige tildelt fikk Evenes 2,3 mill. i skjønnsmidler.   

Skjønnsmidler for 2011 fordeler seg slik:  

  Basis Barnevern Sosial Interkommunal  
  korttidsavd. Summer
1. tildeling    312 000      1 900 000          100 000      2 312 000
2. tildeling        1 500 000                 1 040 000      2 540 000
     312 000      3 400 000          100 000               1 040 000      4 852 000

Les mer om 1. tildeling >> her.

Les mer om 2. tildeling >> her.