Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ungdomsrådsvalg

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

Melissa72
  
Lørdag 6. november kl. 18 blir det Ungdomsrådsvalg på Evenes Samfunnshus. Ordfører Jardar Jensen deltar og det blir musikalsk innslag ved Melissa Solberg og Sandra Svendgård.
  
Program:
kl. 18.00. Velkommen.
kl. 18.05. Om ungdomsrådet og valget.
kl. 18.30  Informasjon om UKM i ETS.
kl. 18.40. Musikalsk innslag ved Melissa Solberg og Sandra Svendgård.
kl. 19.00. PAUSE 
kl. 19.15 - 20.00 Valg av ungdomsråd.
 
10. klasse holder kafé
  
Ungdomsrådet:
  • er partipolitisk uavhengig og ungdommens eget organ for å bedre vilkårene for ungdommen i Evenes
  • arbeider med saker som gjelder blant annet skole, fritid og miljø.
  • holder kontakt med ungdom i kommunen og følger opp informasjon som kommer fra ungdom, og tar initiativ til aktuelle ungdomssaker.
 To representanter fra ungdomsrådet har møte- tale – og replikkrett i kommunestyret.
 
Lørdag skal det velges 7 representanter til det nye ungdomsrådet. Ungdomsrådet velges for 2 år av gangen og ungdom i alderen 8. klasse til 22 år er valgbar og har også stemmerett.
 
På arrangementet kommer vi til å fortelle litt om vårt arbeid og våre erfaringer.
Å være med i et ungdomsråd er lærerikt, interessant og artig på mange måter. I tillegg er det kjekt å ha det på CV-en sin.
Har du lyst å være med i ungdomsrådet eller vet du om noen som du tror kunne gjort det godt i rådet?
Da kan du ta kontakt med en av oss i rådet, via Facebooksiden vår eller via disse mailadressene:
eller
 
Fristen for å melde seg som kandidat er på selve valgarrangementet på lørdagen.
 
Hjertelig velkommen til ungdomsrådsvalget 2010!   GODT VALG!
 
Hilsen Skjalg, Anna, Hans Erling, Fredrik, Annette, Kristine og Melissa