Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ledig stilling Liland skole

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

ledig stilling2Liland skole har ledig stilling for lærer, utlysningen leser du her.

Liland skole er en 1-10 skole med 115 elever. Skolens satsingsområder er kreative fagområder samt uteskole spesielt for småskolen. Evenes kommune har vedtatt 0-toleranse m.h.t. mobbing, og skolen vektlegger dette arbeidet. Vi har dessuten satset bredt på IKT de siste årene.

Vi har nå en ledig lærerstilling , inntil 70 % ut året og 50 % resten av skoleåret. Gode muligheter for vikartimer i tillegg. Undervisning på barne- og ungdomstrinn i bl.a. RLE, Kunst og håndverk, musikk. Evenes kommune vil trenge flere lærere i fast stilling i årene som kommer slik at det er gode muligheter for videre arbeid i skoleverket vårt.

Ytterligere opplysninger, kontakt rektor Kjersti Markusson 76981601.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside innen 10. oktober 2010 til eller til Evenes kommune, postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten.