Lokaler til fritidsklubben

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

 

biljard_1Mens renovering av det gamle kommunehuset pågår, er det behov for å leie et lokale til fritidsklubben. Lokalet må være romslig for å romme fritidsklubbens aktiviteter som billjard, bordtennis m.m. og bør ligge sentralt i kommunen.

 Fritidsklubben skal legge til rette for samhandling der man opplever fellesskap og glede ved å gjøre noe sammen. Ungdommer fra 5. klassetrinn til 18 år er brukere av klubben som holder åpent en kveld i uka og klubbleder er ansatt i 25 % stilling.

Ta kontakt med kulturkonsulent Unn Kristin Laberg tlf. 769 81518 eller