Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Mappe Plan- og utvikling

Oppføringer

Toggle Tittel Dato Last ned
pdf Akvakultur konsesjonssøknad Slaggen 2019 (2631 nedlastinger) Last ned (pdf, 2.94 MB)
oppføring Beredskap sjekklister og avviksmeldinger (3489 nedlastinger) Last ned (docx, 103 KB)
pdf Beredskapsplan - Indre Evenes Vannverk (3570 nedlastinger) Last ned (pdf, 1.91 MB)
pdf Beredskapsplan akutt forurensing (4856 nedlastinger) Last ned (pdf, 9.03 MB)
pdf Bestandsplan for elgforvaltning 2016-2018 (1427 nedlastinger) Last ned (pdf, 398 KB)
pdf Forslag til ny forskrift Evenes kommune (203 nedlastinger) Last ned (pdf, 640 KB)
pdf Informasjon feiing (1741 nedlastinger) Last ned (pdf, 1.41 MB)
pdf Liland skole - Beredskapsplan 2015 (2518 nedlastinger) Last ned (pdf, 98 KB)
pdf Områdeplan - Innspill til planavarsel og planprogram 2019 (122 nedlastinger) Last ned (pdf, 4.28 MB)
pdf Områdeplan Evenes - Formannskapet 20.04.21 (109 nedlastinger) Last ned (pdf, 564 KB)
pdf Områdeplan Evenes - Merknadssammenstilling etter planvarsel april 2019 (52 nedlastinger) Last ned (pdf, 227 KB)
pdf Områdeplan Evenes - Planprogram revidert 2021 (181 nedlastinger) Last ned (pdf, 3.46 MB)
pdf Områdeplan Evenes - utvidet planvarsel og ny høring av planprogram (111 nedlastinger) Last ned (pdf, 176 KB)
pdf ROS-analyse brann (7574 nedlastinger) Last ned (pdf, 861 KB)
pdf ROSanalyse (4421 nedlastinger) Last ned (pdf, 8.94 MB)
pdf Saksfremlegg Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg Evenes kommune (117 nedlastinger) Last ned (pdf, 570 KB)
pdf Støysonekart (4625 nedlastinger) Last ned (pdf, 244 KB)
pdf Tiltaksstrategi for landbruksfagmidler Evenes kommune 2021 2023 (76 nedlastinger) Last ned (pdf, 717 KB)
pdf Vurdering fisk PFOS Harstad/ Narvik Lufthavn, Evenes (565 nedlastinger) Last ned (pdf, 140 KB)