Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Gebyr etter Plan- og bygningsloven

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Betalingssatser

 

Gebyrer etter plan- og bygningslov

 
               
Søknad om utslippstillatelse:        kr
Gråvannsanlegg fritid             1 800
Anlegg mindre enn 15 PE             7 200
Anlegg 15 - 49 PE           14 400
Anlegg større enn 49 PE           21 600
Utslippstillatelse uten utførelse, alle søknader           3 600
Mindre endringer av utslippstillatelse, alle søknader           3 600
               
Jordlov og konsesjonslov
Konsesjonsbehandling, konsesjonsloven §2 og 3.       5 000
Egenerklæring             0
Jordlovsbehandling        2 000
Gebyrene er satt til maksimalsatsene fastsatt av staten.