Serviceavgift vaktmestertjenester

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Betalingssatser

Serveiceavgift for vaktmestertjenester i omsorgsbolig: 100 kr pr mnd.

Ambulerende vaktmestertjenester timepris: 250 kr.