Skjenkebevilling

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Betalingssatser

Salgs- og skjenkebevilling

kr. 400,- pr. avlagte prøve, både kunnskapsprøve for salgsbevilling, kunnskapsprøve for skjenkebevilling og etablererprøven
Behandlingsgebyr - kr. 0,-

Ambulerende skjenkebevilling

Behandlingsgebyr - kr. 390,-bakgrunn hoyre ned