SFO

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Betalingssatser

Hel plass ettermiddag per måned     2 117 
Hel plass morgen per måned 647 
Ekstra dag ettermiddag per gang 194
Ekstra dag morgen per gang 104
Eksta dag (se under) 266

Månedlig beløp som framgår foran faktureres 11 ganger (måneder) i året ved utvidelse til helårig drift.
Dagsats for enkeltdager i perioder med inntil 5 dagers varighet fastsettes til kr. 266,-.
Sats reduseres forholdsmessig når gratis leksehjelp inngår i SFO-tilbudet.