Feiing

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Betalingssatser

Hus til og med 2 etg. pr. pipe/år kr 661
Hus over 2 etg. pr. pipe/år kr 883

1. Det utføres behovsprøvd feiing i samsvar med bestemmelser i brann og eksplosjonsvernloven med forskrift.  Brannsjefen bestemmer hyppigheten av feiing basert på type ildsted, fyringens art og omfang. 
2. Bolighus skal det normalt feies hvert 2. år, men minimum hvert 4. år. 
3. Fritidshus omfattes ikke av lovbestemt feiing, og eier må selv sørge for feiing av pipe og ildsted.   
4. Gebyret inkluderer lovbestemt tilsyn med fyringsanlegg etter behov.
5. Huseier er ansvarlig for sikker og godkjent adkomst på tak for feier.