Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Beredskap

beredskapDette er vårt overordnede system for samfunnssikkerhet og beredskap, her finner du bl.a.:

> Plan for kriseledelse.      
> Smittevernplan.   
> Varslingslister.  
> Plan for atomberedskap.  
> Beredskapsplan akutt forurensning
> Beredskapsplan Indre Evenes vannverk.
--------------------------------- 

> ROS-analyse
> Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse - Brann.  
> Sjekklister, avvik  og varsling
> Mal for loggføring av hendelser
> Beredskapsplan Evenes skole

Siste oppdatering: 02.08.2018 (varslingsliste).
Av beredsskapsmessige hensyn skal aktuelle dokumenter skrives ut og finnes ved hver enhet. Dette i tilfelle strømbrudd eller svikt i datanett.