Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kan du stemme ved valget ?

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2019

valg 2019

For å kunne stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 mandag 9. september må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Evenes kommune ved å se i manntallslistene som vil bli lagt ut i midten av juli 2019 på følgende steder:

  • Evenes rådhus, Bogen

  • Joker, Liland

Listene blir liggende ute til og med fredag 6. september.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og skal begrunnes.

For utenlandsboende stemmeberettigede gjelder spesielle regler. Hvis du ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de 10 siste årene før valgdagen, må du søke om å bli innført i manntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Valgstyrets adresse er: Postboks 43, 8533 Bogen i Ofoten.

Valgbanner stor

 

Skøytedag