Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC kort)

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Aktuelt

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflyttningshemmede (HC-kort).

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid eller annen aktivitet.

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på alle offentlige skiltede og reserverte parkeringsplasser for HC, uten at du betaler avgift, og vanligvis uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden. På tidsbegrensede parkeringsplasser må det i tillegg benyttes parkeringsskive for å angi når parkeringen begynte.

Krav til søker

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

To vilkår må være oppfylt for at søknaden din om parkeringstillatelse som fører kan innvilges:

- Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over avstander.
- Du må dokumentere et særlig behov for parkering på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Les mer i Forskrift om parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Søker du som passasjer, må et tredje vilkår også være oppfylt:
- Du må ha behov for regelmessig hjelp utenfor motorvogn.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

NB! Du må enten søke som fører eller passasjer. Kortet er personlig, og hvis du har fått kort som fører kan du ikke bruke kortet når du sitter på med andre.

Slik søker du

1. Last ned og fyll ut søknadsskjema: LINK mangler

2. Følgende vedlegg må følge søknad: 
- Foto i passbildestørrelse med navnet ditt påskrevet på baksiden
- Kopi av førerkort dersom du søker som sjåfør
- Dokumentasjon på regelmessige behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver
- Legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde (mal for legeerklæring ligger i søknadsskjemaet).

3. Send søknad til: Evens kommune, postbok 43, 8539 Bogen i Ofoten

Behandlingstid

1 måned

Klage
Hvis du får avslag på søknaden kan du klage. Hvordan du kan klage står i avslagsbrevet.

Kontaktperson for informasjon
Helse og omsorgsleder
.

 

Skøytedag