Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Korona: Skolen

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Evenes kommune

korona evenes banner
Fra 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn og SFO.
.
Skolestart 1.-4.klasse. 
Vi er nå i gang med planlegging av oppstart 27.04.20. Vi har hatt en gjennomgang av bygg og rutiner med helse og sosialleder og teknisk avdeling i kommunen på hva vi må gjøre. 
Den sentrale veilederen er ikke kommet, men ut fra det vi har sett i barnehageveilederen så gjør vi flere tiltak: 
.
1. Vi rydder og merker opp klasserom slik at pultene står 2 meter fra hverandre og at flater er ryddige og lette å holde rene. Vi fjerner leker. 1.og 4.klasse får større rom. 
2. Vi omorganiserer garderober slik at elevene skal henge yttertøy inne på stolene sine og sette sko i gangen. Alle må ha innesko i disse vårlige, våte tider. 
3. Vi åpner begge dørene i barneskolen og fjerner deler av garderoben slik at de kan passere med større avstand. 
4. Vi skal lage rutiner for friminutt med mer slik at ikke alle elever er ute samtidig. Bare en får gå på toalettet av gangen. 
5. Vi lager/viderefører faste mindre grupper(5)/ lekegrupper som skal leke med hverandre/samarbeide. De skal ikke leke på tvers av klasser. 
6. Elever må nå ha med eget pennal med minimum blyant, viskelær og noen fargeblyanter. Andre duppeditter(for eks telefoner) og leker er ikke tillatt tatt med. 
7. Vi utarbeider rutiner for renhold og hygiene og gjennomfører disse. Informasjon om disse sendes ut i neste uke. 
8. Alle ansatte skal gjennom smittevernkurs før oppstart. 
9. Det vil bli laget system for skoleskyssen. Her er det viktig at dere det gjelder, snakker med barna om at de skal sitte på et fast sete hver dag og ikke sitte sammen med noen. Det vil komme egne rutiner fra fylkeskommunen om dette i neste uke. 
 
Vi kommer tilbake med mer informasjon i neste uke når vi har fått den sentrale veilederen. Da håper jeg alle får en fin helg og jeg gleder meg allerede til mandag 27.april. 

Skolestart 5.-10.klasse
Vi har nå sendt ut informasjon om tiltak som gjøres i forbindelse med oppstart for småskolen. Dessverre får ikke deres elever (5.-10.kl) komme tilbake riktig ennå, men vi håpe det ikke blir så lenge til. 
 
De tiltakene vi gjør går på hygiene/renhold, rydding, organisering, ulike pausetider, avstand og skoleskyss etter hvert. Vi arbeider videre med dette i neste uke når den sentrale veilederen kommer, samt at vi avholder smittevernkurs for alle ansatte. 
 
Har dere spørsmål, så er det bare å ta kontakt.
 
God helg!

Korona: Barnehagene

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Evenes kommune

 Mandag 20.04. åpner barnehagene i Evenes igjen etter å ha vært stengt siden 13.03.

 

Det er med stor glede at vi kan ønske barna HJERTELIG VELKOMMEN tilbake til oss ! Vi gleder oss masse og er klare for å ta imot dere og deres små med åpne armer.
Åpningstidene er som tidligere.

 

Barnehagene har den siste uka jobbet målrettet og strukturert for å fylle alle krav i veiledningen fra Utdanningsdirektoratet, slik at vi kan gi et trygt og forutsigbart tilbud for alle, både barn, foresatte og de ansatte. Ansatte i barnehagen har fått opplæring i smittevernrutiner fra Helse- og omsorgsavdelingen.

Fra barnehagens side har vi gjort det som kan gjøres for at det skal være trygt å sende barna i barnehagen. Det er imidlertid veldig viktig at barn ikke kommer i barnehagen hvis barnet har symptomer på sykdom.

Noen lokale tilpasninger er gjort, blant annet at lunsj og frukt må medbringes og at levering og henting av barna gjøres ute.

Nærmere informasjon kommer fra din barnehage.

Vedlagt er også informasjon fra FHI og Utdanningsdirektoratet til barnehageforeldre.

Med vennlig hilsen Tove, Linda og resten av personalet i Bogen og Liland barnehage!

 

Smittevernet blir ivaretatt med 3 hovedtiltak:

1. Barn og foreldre, samt ansatte som er syk skal ikke møte i barnehagen – og være hjemme helt til du har vært symptomfri i 1 dag.

2. Det innføres gode rutiner for hygiene som håndvask og renhold.

3. Det blir innført nye rutiner for blant annet levering, henting, utetid og kontakt mellom barna.


Det er ikke alltid enkelt å holde barn fra hverandre, men barn kan være tettere på hverandre fordi de er i liten grad smittebærere. Vi forstår at flere foreldre er bekymret for å sende barnet sitt i barnehagen, så ta den tiden du trenger for å føle deg trygg.


Gjerne ta kontakt med din barnehage om du lurer på noe. Husk at det florerer av informasjon i media og sosiale medier, og det kan av og til være vanskelig å vite hva som er sant.
 

Bruk pålitelige kilder som

 

Aktivitetsuke jan.-2017