Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

HMS-system

HMS ikonHMS-system iht internkontrollforskriften
Godkjent av AMU i møte 25.03.2014.

Systemet består av:

pdf HMS hovedbok . (Klikk på lenke foran)
Denne er felles for alle tjenesteområder, og hver enhet / avdeling lager sine tjenestespesifikke tillegg.

pdf HMS verktøykasse - Samlet . (Klikk på lenke foran)
Består av prosedyrebeskrivelser og retningslinjer, og ulike skjema tilknyttet disse. Prosedyrebeskrivelser og retningslinjer er i pdf-format, mens skjema ligger i Word slik at disse kan lastes ned, lagres og skrives i.

 HMS-verktøykasse:

pdf  1 Rollebeskrivelse AMU (85.13 kB)
pdf  1 Rollebeskrivelse for ledere (72.91 kB)
pdf  1 Rollebeskrivelse for verneombud (75.54 kB)
pdf  2 Prosedyre for kartlegging (80.88 kB)
document  2 Vedlegg - Vernerundeskjema
document  2 Vedlegg - Samtaleguide for medarbeidersamtale (29.64 kB)
pdf  3 Prosedyre for risikovurdering og utarbeidelse av tilhørende handlingsplan (66.67 kB)
document  3 Vedlegg - Risikovurderingsskjema (24.43 kB)
document  3 Vedlegg - Mal for handlingsplan etter risikovurdering (20.68 kB)
pdf  4 Prosedyre for melding og oppfølging av avvik (80.2 kB)
document  4 Vedlegg - Avviksskjema (17.17 kB)  
pdf  5 Gjennomgang av helse- miljø- og sikkerhetsdokumentasjonen (205.08 kB)  
pdf  6 Retningslinjer for konflikthåndtering (163.28 kB)  
pdf  7 Prosedyre for håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen (148.08 kB)  
document  7 Vedlegg - Melding av vold og trusler (17.62 kB)  
pdf  8 Prosedyre for varsling (76.14 kB)  
document  8 Vedlegg - Skjema for intern varsling og oppfølging (19.41 kB)  
pdf  9 Instruks for brannvernleder (65.34 kB)  
document  9 Vedlegg - Egenmelding for brannvernopplæring (18.7 kB)  
pdf  10 Oppfølging av sykefravær (154.05 kB)  
document  10 Vedlegg - Avkrysningsskjema for utførte tiltak (24.44 kB)  
document  10 Vedlegg - Fravær ved sykdom (28.52 kB)  
document  10 Vedlegg - Individuell oppfølgingsplan.docx (35.43 kB)  
document  10 Vedlegg - Dialogmøte (33.26 kB)  
pdf  11 Retningslinjer for rusforebyggende arbeid (138.35 kB)