sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Sykepleier/ vernepleier hjemmetjenesten

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Stillingsbeskrivelser

frivilligHJEMMETJENESTEN:
Avdelingen har base på Evenes omsorgssenter. Det er ca.18 årsverk i turnus, hvorav 6,6 årsverk er sykepleiere. Vi har egen ergoterapeut tilsatt i vårt team. Vi har følgende stillinger ledig:

 

1) SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER 100 % fast stilling

2) SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 100 % vikariat

Stillingene jobber 2 av 5 helger i todelt turnus. Vikariatet er for perioden 01.09.19- 31.08.20. 

Evenes kommune har følgende rekrutteringstiltak for sykepleiere i hjemmetjenesten:

• Du tilbys avlønning utfra10 års ansiennitet ved ansettelse.

Aktuelle arbeidsoppgaver:
• Ivareta det sykepleiefaglige/vernepleiefaglige arbeidet på avdelingen.
• Jobbe selvstendig, og med fokus på forebygging, rehabilitering, lindrende pleie og geriatri.
• Delta aktivt i det tverrfaglige teamet.
• Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av tiltaksplaner.
• Sørge for god samhandling
• Være aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis

Kvalifikasjoner:
• Relevant 3-årig høyskoleutdanning og norsk autorisasjon.
• Førerkort – da beredskapsvakter kan påregnes.
• Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
• Du må ha gode datakunnskaper
• For stillingen kreves politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må forevises før tiltredelse
• Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA- status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Personlige egenskaper:
• Positiv innstilling og evne og vilje til å jobbe alene og i team.Du må være trygg på deg selv.
• Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.
• Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig være en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i ditt arbeid.

Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Vi tilbyr:

• Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
• Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer
• Opplæring og veiledning
• Lønn etter sentrale og lokale avtaler
• Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911 eller helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf 91819032.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Pga omlegging av IT systemet sendes søknad pr e-post til  og merkes med "Søknad på stilling"

Søknadsfrist er 16.08.19