Personvern

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Evenes kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger under domenet www.evenes.kommune.no.

Ved bruk av våre elektroniske løsninger ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Formålet med behandlingen av personopplysningene

Opplysninger du fyller inn i, oversendes elektronisk til Evenes kommune. Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse.

For å forsikre oss om at du er den du utgir deg for å være, benytter vi ID-porten som pålogging ved enkelte av våre løsninger.

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Kommunedirektøren er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Evenes kommune. Prosedyrer for oppgaveløsningen ligger i kommunens kvalitetssystem. Alle ansatte i Evenes kommune har taushetsplikt.

Du kan be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du be om at opplysningene rettes eller slettes. 

Databehandleravtaler mellom Evenes kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.