Organisasjon

Organisasjonskartet for Evenes kommune. BJørn Tore SØrensen er kommunedirektør. Suzan Fjellaksel er leder for økonomi, Stine Fedreheim er leder for administrasjon. Stein Even Fjellaksel er leder for plan og utvikling.  Linda Østnes er leder for barnehagene. Karstein Johnsne er leder på Evenes skole. Marion Pedersen er leder på Evenes omsorgssenter. Jorunn H. Adjokatse er leder for hjemmetjensten. Merete Mathiassen er leder for miljøtjenesten.  - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart Evenes kommune. 
Kommunedirektør er Bjørn Tore Sørensen og kommunen er organisert i 6 enheter med to fellesavdelinger:

  • Administrasjon (stab/støttefunksjoner)
  • Økonomi (stab/støttefunksjoner)
  • Plan og utvikling 
  • Bogen og Liland barnehager
  • Evenes skole
  • Evenes omsorgssenter
  • Hjemmetjenesten
  • Miljøtjenesten