Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Helse og omsorg  - en oversikt over våre tjenester.

frivilligEvenes omsorgssenter

Vakttelefon (pleieavdeling): 90 93 78 35

Lunebo (skjermet avdeling) tlf 94 88 33 61

Leder Marion Pedersen tlf 95 44 81 07

Sentralbord (merkantil) : 769 85 800/ 475 10 474

 

 Hjemmetjenesten

Vakttelefon tlf 90123746

Leder Odd Magne Hansen tlf 90 24 88 03

Hjemmetjenesten tlf 97 12 57 87/ 91 66 70 93/ 41 55 85 82

Ergoterapeut Ingjerd Eriksen tlf 907 39 106

Miljøarbeider Rigmor Fløystad tlf 952 01 943

 

Psykisk helse og rus

Spesialsykepleier Lena Bergvik tlf 916 20 824

Miljøterapeut June Vesterheim tlf 959 41 469 

 

Helsesykepleier 

Ann- Kristin Skånhaug tlf 901 68 312 (Kontaktperson barn som pårørende)

 

Kjøkken

Kokk Vigdis Liavik tlf 913 14 745

 

Miljøtjenesten

Avlastningsboligen tlf 902 44 822

Leder Merete Mathiassen tlf 917 78 908

 

Helse og omsorgsleder

Stine Fedreheim tlf 918 19 032 ( også leder for psykososialt kriseteam og koordinernede enhet)

 

Vi har interkommunalt samarbeid med Tjeldsund kommune på følgende tjenester:

  • ETS medisinske senter (felles legetjeneste) tlf 770 89 565. Deres hjemmeside: ETS medisinske senter
  • ETS legevakt tlg 116 117/ 770 89 555
  • Felles kommuneoverlege Nadezda Wessel tlf 915 15 954
  • ETS fysioterapi tlf 770 85500/ 92 42 25 65. 
  • Kommunepsykolog tlf 770 89 565
  • Jordmor tlf  770 89 565
  • Kreftkoordinator Evenes og Tjeldsund tlf 950 35 825. Her finner du hennes brosjyre om tjenesten
     

Vi har interkommunalt samarbeid med Narvik kommune på følgende tjenester:

Her ser du helse og omsorgstjenestens organisasjonskart:   

  Organisasjonskart_helse_og_omsorg_2020.docx

 

Vis ant.:
Navn Stilling Telefon Mobil
Ann-Kristin Skånhaug Helsesykepleier 901 68312
Eli Konstanse Strømsberg Rådgiver helse og omsorg 48195911
Evenes omsorgssenter 90937835 / 94883361
Hjemmesykepleiens vakttelefon 90123746
Hjemmetjenesten 415 58 582
Hjemmetjenesten Hjemmetjeneste 91 66 70 93
Ingjerd E. Valbekmo Ergoterapeut 907 39 106
Jorunn Heidi Olsen Enhetsleder Evenes omsorgssenter 95448107
June Anita Vesterheim Psykisk helse og rus 959 41 469
Lena Bergvik Spesialsykepleier psykisk helse 91620824
Margunn Thomassen Sekretær 76 98 58 00/ 475 10 474
Merete Mathiassen Enhetsleder Miljøtjenesten 91778908
Miljøtjenesten (basen) 902 44 822
Odd Magne Hansen Enhetsleder hjemmetjenesten 90248803
Rigmor Fløystad Miljøarbeider hjemmetjenesten 952 01 943
Smittesporingsteam Evenes og Tjeldsund 908 84 196
Vaksinetelefonen 94796421
Vigdis Liavik Evenes sentralkjøkken leder 91 31 47 45