Betalingssatser 2022

På denne siden finner du oversikt over priser og gebyrer for tjenester i kommunen. 

Alkoholavgifter

Barnehage

Helse og omsorg

Helsestasjon

Husleie

Kultur

Skole

Plan og utvikling