Konsert med Bogen Sangforening

Date: tirsdag, desember 08, 2015 16:30

Tirsdag 8. desember :
kl. 16.30 På Evenes Syke- og bygdeheim
kl. 18.00 på Evenes Syn- og mestringssenter
Mer info i neste nummer av EvenesNytt.