Årsmøte Evenes Kystlag

Date: lørdag, februar 15, 2020 19:00

Innkalling årsmøte Evenes kystlag 2020

Lørdag 15 Februar kl 19.00, Mellageret Liland brygge.

Etter årsmøte går vi over på medlemsmøte/sosialt. 

Sak 1.Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2. Valg av ordstyrer og referent.

Sak 3. Styrets årsberetning.

Sak 4. Revidert regnskap.

Sak 5. Forslag til budsjett.

Sak 6. Innkomne forslag.

Sak 7. Kontigent.

Sak 8.Handlingsplan. 

Sak 9. Valg.

Forslag til behandling må være styret i hende senest 7 Februar , sendes til 

.

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut på kystlagets hjemmeside 

www.evenes-kystlag.no senest 8 februar.

Enkel bevertning, nye medlemmer ønskes velkommen, men vil ikke ha stemmerett. 

           

Mvh styret ved Åshild