Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Stedsnavn i Evenes

Snubba 1Vi ønsker å registrere stedsnavn i Evenes. Mange navn er allerede registrert i Statens Kartverk. For disse er vi mest interesserte i bakgrunnen for navnet, for mange stedsnavn er dette selvsagt vanskelig. 

Mange navn har sin kulturhistoriske bakgrunn, og opphavet til navnet bør registreres.

Det finnes masse navn som har vært og er i bruk, disse er viktige å få notert før de går i glemmeboken. Her ønsker vi både navn og lokalisering så godt det lar seg gjøre. Vi vil vurdere nærmere å reise navnesak, dette er en noe mer omfattende prosess.

Les mer om navnesak > her

Så langt har vi foretatt en grov inndeling av kommunen i fire områder, etterhvert som stedsnavn omtales vil vi foreta en finere inndeling.