Strandvatnet friluftsområde

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Opplevelser

Strandvatnetbannerwww

Etter vel 10 min kjøring fra Evenes Flyplass mot Narvik kommer man til Bogen i Evenes. Fjelltoppene Niingen (1073 moh) og Domingen (782 moh)  ses når man passerer langs E10. Strandvatnet (5 moh) er kommunens mest attraktive friluftsområde og ligger lett tilgjengelig rett bak kommunesenteret Bogen.

Strandvatnet er kjent som et godt røyevatn og det er mange flotte turmål ved og i fjellområdene rundt vatnet. Vassbotn, det mest besøkte turmålet til Evenes Turlag med 3000-4000 registrerte besøk i året, befinner seg innerst ved Strandvatnet med ei flott sandstrand, stor gapahuk og god bål/grillplass. Ellers er det mange kulturminner særlig fra gruvedrift og kraftutbygging rundt Strandvatnet. Det er også lysløype langs turstien rundt Strandvatnet. På vinteren kjøres det opp skiløype her. I forbindelse med Friluftslivets År 2015 ble Strandvatnet kåret til kommunens mest attraktive friluftsområde.

Parkering: Snuplassen ved "Mitthuset" (10 moh) ved enden av kommunal vei. Koordinater: 33W 582405 - 7602850.  Her starter traktorvei/lysløype. Ca. 2,7 km til gapahuken. Gangtid ca. 40 min.  

KartStrandvatnetInteressepkUtsnittwwwYX

Sjekk video fra fjellområdet ved Strandvatnet: her

Vassbotn

StrandvatnetbannerVassbotnwww

Vassbotn, det mest besøkte turmålet til Evenes Turlag med 3000-4000 registrerte besøk i året, befinner seg innerst ved Strandvatnet med ei flott sandstrand, stor gapahuk og god bål/grillplass. Ypperlig sted å telte, raste og bade. I romjula går turlagets romjulsmarsj til gapahuken i Vassbotn og gir deltakere en stemingsfull vinterkveld her. Man kan også gå på ski hit langs lysløypa rundt vatnet. Kulturminner etter den gamle kraftstasjonen og rørgata fins like nordvest for stranda. Ønsker man å ta en kaffepause eller spisepause her, så fins en fin rasteplass nedenfor kraftstasjonstomta ved strandkanten. Se bildet nedenfor. Det er ryddet tursti fra rasteplassen her og langs strandkanten og til gapahuken borte ved granskogen ved Vassbotnstranda som vi ser i bakgrunnen på bildet.

UtsiktFraRasteplassKraftstasjonstomtaFotoUnnKristinLaberg

Koordinater:  Den gamle kraftstasjonen: 33W 584305 - 7604291. Gapahuken:  33W 584478 - 7604078

Les mer om den gamle kraftstasjonen her. 

Fiske

StrandvatnetbannerFiskewww

Mange fine fiskeplasser rundt vatnet blant annet ved Røyråkeren på sørsida av vatnet. Fiskekort her. Barn og unge under 16 år trenger ikke fiskekort. Koordinater Røyråkeren 33 W 582994 - 7603163

 

Kulturminner

Kraftminnerbanner

Kraftstasjonen i Vassbotn ble bygget fordi gruvedrifta trengte strøm og sto ferdig i 1912, som et av de aller første kraftverk i Ofoten. Det fins flere kulturminner etter den gamle kraftstasjonen i Vassbotn, under Domingen og ved Niingshytta. Ved kraftstasjonstomta ser man blant annet fundamenter til den gamle rørgata og tuft kraftstasjonen og andre bygg. Koordinater den gamle kraftstasjonen: 33W 584305 - 7604291. Se bilder og les mer om kraftutbygginga i Vassbotn her.  Bilder fra Ordførers tur til Vassbotn på Kulturminnedagen i jubileumsåret 2012 kan du se her. 

Turløyper

Evenes Turlag har flere godt merkede turløyper i området, både lavterskelløyper og de som er litt vanskeligere, men alle er løyper folk flest kan gå: Strandfjellet, Rogndalen, Niingshytta, Vassbotn, Butind og Sauen. Sjekk ut løyper, beskrivelser, bilder, kartutsnitt m.m. på  Evenes Turlags  hjemmeside.

Kart

 KartStrandvatnetInteressepktwwwgrønnRU edited 1

Ellers kan man sjekke kart over kommunen her og www.norgeskart.no  og kartutsnitt under turløyper på www.evenes-turlag.no

Bilder

Skøytedag

Skøytedag på Strandvatnet.

NattVassbotnBruk

Natt i naturen. Overnatting ved gapahuken i Vassbotn.

KraftstasjonsTomta

Ved kraftstasjonstomta.

StrandvatnetUKL

Strandvatnet med Niingen og Domingen.

Prosjekt

Se infobrosjyre på Strandvatnet for alle pdf   her. (8.92 MB)

Friluftsliv

Her finner du utfyllende info om friluftsliv i Evenes som lån av utstyr, turmål & anlegg, tilskuddsmuligheter m.m.

Takk til Raymond T. Knudsen for deling av video og Eivind Lie Kristensen, Stian Ottem, Ragnar Bøifot og Svein Erik Kristiansen for deling av foto. Denne nettsiden er under oppdatering. Mer info legges ut. Noe du savner? Send mail til

 

Tags: Friluftsliv