Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kraftutbygging i Vassbotn

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Kulturhistorie

Kraftsstasjonen

Etter to års byggetid sto kraftverket i Vassbotn ferdig tidlig i 1912 og ble tatt i bruk samme høst.

I 1905 var separasjonsverket til jerngruvene i Bogen nesten ferdigstilt. Det var et Grøndals magnetisk separasjonsanlegg som ved hjelp av sterke magneter trakk jernet ut av den nedknuste malmen. Knuserne og separasjonsverket hadde behov for mye elektrisk kraft. I den første tiden fikk de elektrisk kraft fra generatorer drevet av en lokomobil (dampmaskin). I 1908 begynte man å planlegge et permanent vannkraftverk basert på 120 meters fall i Kvitforselva fra Niingsvatnet til Strandvatnet. Etter to års byggetid sto kraftverket ferdig tidlig i 1912 og ble tatt i bruk samme høst.

RørgataVassbotnKraftstasjonendetalj

Av de aller eldste kraftanleggene som ble bygd i Ofoten rundt 1900 er det bare denne som er videreført fram til i dag, med ny rørgate og ny kraftstasjon ferdigstilt i 1954 lenger vest ved Strandvatnet. I Evenes ble 100-årsjubileet ble markert i 2012 på Kulturminnedagen 11. september

Den gamle kraftstasjonen, rørgate og inntaksdam var intakte frem til 1970-tallet da det av miljøhensyn ble besluttet å rive kraftstasjon og rørgate. Følger man den gamle rørgate traséen oppover mot Kvitforsen passerer man flere store betongfundamenter hvor røret var innfestet. Etter ca. 1 km kommer man til inntaksdammen fra 1912, den er ennå intakt som bildet viser.

KraftproduksjonDammenLeif Rekstad 72

Idag ser det sånn ut ved kraftstasjonstomta og ved det første rørgatefundamentet som vi også ser på den gamle bildet ovenfor.

KraftstasjonsTomta

RørgatefundamentRørFotoUnnKristinLabergwww

Koordinater den gamle kraftstasjonen: 33W 584305 - 7604291

Se bilder og les om gruvedrift i Evenes her.