Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Gruvedrifta

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Kulturhistorie

Det første bergverksprivilegiet som kong Christian IV utstedte i Nord-Norge i 1636, gjaldt kobberforekomst på Tårstad. Gruvedrift kom ikke igang da, først 250 år senere ble det prøvedrift på begge sider av Tårstadosen. Man kan finne spor etter synker og tipper her.

På Lakså, like ovenfor flomålet i Øysundet, ble det drevet omfattende prøvedrift på slutten av 1800-tallet fram til ca. 1905. Idag ser man tippen rett i flomålet og stollen ligger like innenfor.

I begynnelsen av forrige århundre ble det også drevet jernmalmgruver i Bogen. Bortimot 30 bygg tilknyttet gruvedrifta kom opp bare på Åneset. Et av Ofotens første kraftverk ble tatt i bruk i Vassbotn i 1912. Jernbanetrasé og ellers infrastruktur strekte seg til Kleiva som etterhvert ble tyngdepunktet for gruvedrifta som varte fram til 1939. Idag er det en rekke spor etter gruvedrifta i Bogen fra Åneset til Kleiva.

Bygninger og anlegg på Åneset i Bogen ca. 1920.

bogenpanorama1920

 

bebyggelsenes25cm72dpi

Nåværende navn i parentes.
0. Driftsbestyrerbolig, 1. Kullager, 2. Dampkjøkken (Evenes Samfunnshus), 3. Smie, 4. Administrasjonsbygg (Gamle kommunehus), 5. Lager (Evenes Kraftforsyning ), 6. Dampdrevet kraftverk - lokomobil, 7. Første knuseverk, 8. Pumpehus, 9. Heistårn, 10. Sligmagasin (Snekkerifabrikk), 11. Taubanetårn, 12. Verksted (Surstoffen), 13. Smie, 14. Laboratorium, 15. Vannbasseng, 16. Oppredningsverk, 17. Knuseverk, 18. Kontorsjefsbolig (Villa), 19. Taubanestasjon, 20. Pumpestasjon, 21. Kai, T. Transformator, B. Brakke
 
Flyfoto med transportlinjer
flyfotokleivasporet_12oktober_siste_versjon