Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Historikk

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Historikk

Evenes var tidlig senter i Ofoten! Allerede i år 1250 var den første kirken etablert på Evenes. Evenes var i mange år hovedkirke for hele Ofoten. Kirkens sterke stilling på den tiden var nok medvirkende til at Evenes ble naturlig senter for Ofoten.

Så vidt vites, var Evenes også naturlig sted for de tingsamlinger som amtmannen innkalte til to ganger om året.

Første kommunale samling for Ofoten fant sted på Liland 3. mai 1838, året etter at formannskapslovene ble vedtatt.[1] I den grad en hadde kommuneadministrasjon, lå denne i Evenes fram til Ofoten ble delt i to kommuner – Ankenes og Evenes 1. januar 1884. Denne administrasjonen er benevnt som "Evenæs kommunestyrelse".

Ikke bare kirken, lensmann og "kommunebestyrelsen" bidro til at Evenes var naturlig senter. I tillegg til jordbruk, vokste det fram omfattende handel og etter hvert også bergverk og annen industri i kommunen. Det faktum at første poståpneri nord for Namsos (åpnet 1853) og første butikk i Ofoten lå i Evenes, stadfester Evenes som naturlig senter.

Etter hvert kom også annen virksomhet. Evenes var tidlig ute innen bergverk. Det første bergverksprivilegiet som kong Christian IV utstedte i Nord-Norge i 1636, gjaldt kobberforekomst på Tårstad. Gruvedrift kom ikke igang da, først 250 år senere ble det prøvedrift på begge sider av Tårstadosen.I første halvdel av forrige århundre var det regulær drift på jernmalmgruver i Bogen som blant annet medførte omfattende bygging av infrastruktur. Ofoten Jernmalmgruver var i drift til 1939. Kraftstasjonen i Vassbotn ble bygget fordi gruvedrifta trengte strøm og sto ferdig i 1912, som et av de aller første kraftverk i Ofoten.

Evenes sparebank ble etablert av lokale krefter i 1899, samme år som AS Ofotens Bank ble etablert i Narvik som datterselskap av kapitalkrefter i Kristiania og Nordland.

Evenes var ikke bare senter i kraft av nevnte funksjoner. Så sent som i 1891 hadde Evenes den største folkemengden i Ofoten. Først i år 1900 har Ankenes passert oss med 627 personer [2]. Denne utviklingen skyldes selvsagt utvikling av Narvik by.

Etter den første kommunedelingen, tilhørte Ballangen fortsatt Evenes kommune og delte en rekke offentlige funksjoner som lensmann og lege. Ballangen ble egen kommune 01.07.1925, men grunnet felles distriktslege skjedde oppgjør for legebolig på Liland først høsten 1959.

Etter denne tid har Evenes vært egen kommune, kun med mindre justeringer av kommunegrensene.

[1] Magnus Pettersen: Ofoten II, generell historie s. 70.        [2] Samme kilde, s. 84.

Les mer om Gruvedrifta , Samisk bosetting , Tirpitz, om husmannsplassene og  kulturhistorie.