Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Evenespakken

Innholdet i pakken for tilflyttere

Evenes kommunestyre har vedtatt kriterier Evenespakken for personer som melder flytting og bosetter seg i Evenes.For å stimulere til vekst i vårt lokalsamfunn tilbyr vi alle som flytter hit en unik pakke! Pakken er et samarbeid mellom Evenes kommune, Sparebank 68° Nord, Evenes Turlag og avisene Fremover og Harstad Tidende.  

  • Gratis kommunale avgifter til vann, avløp, renovasjon og feiing i 2 år
  • Gratis barnehage og SFO i 6 måneder
  • Boliglån i Sparebank 68° Nord tilbys til 1%-poeng under ordinær pris i ett år

Reglement for Evenespakken

1. Formål

Formålet med Evenespakken er å skape tilflytting av nye innbyggere til Evenes kommune. Evenes-pakken koordineres av Evenes kommune. Evenes kommune har kun forpliktelse til å levere kommunal del av Evenespakken. Øvrige parter er ansvarlig for sin del.

2. Målgruppe

· Tilflyttere til Evenes. Det er en forutsetning at man ikke har bodd i Evenes kommune de siste 2 år for å være kvalifisert.

· Ungdom som har bodd i Evenes mens de tok utdanning, og som etablerer seg i Evenes umiddelbart etter fullført utdanning/opplæring.

3. Kommunal del av Evenespakken.

Kommunal del av Evenespakken omfatter gratis kommunale avgifter i 2 år, samt 6 måneders gratis barnehageplass/SFO under forutsetning av årlige budsjettvedtak.

5. Dokumentasjon

Som dokumentasjon for tilflytting gjelder Melding om registrert flytting fra folkeregisteret. Evenes kommune koordinerer og gir melding til øvrige deltakere om innvilgelse av Evenespakken. Deltakere i Evenespakken administrerer selv sine ordninger, og håndterer henvendelser rundt disse.

6. Kommunale avgifter

Kommunen dekker årlige avgifter til vann, avløp, renovasjon og feiing tilsvarende en normalbolig på 120m2 for inntil 2 år etter registrert tilflytting.  Avgifter til vann gjelder for Brattforsen vannverk i tillegg til kommunale vannverk. Det er en forutsetning at søker selv bor i og eier boligen. Dekning av kommunale avgifter fastsettes som et årlig beløp og utbetales i første kvartal. Tilknytningsavgifter inngår ikke i Evenespakken.

8. Varighet

Evenespakken gis for tilflyttere etter 1.7. 2019.  Ved utflytting fra kommunen stanses alle ytelser med øyeblikkelig virkning.

Bidragsytere kan trekke seg fra samarbeidet om Evenespakken når de ønsker. Det forutsettes at inngåtte avtaler overfor nye innbyggere som er iverksatt gjennomføres som planlagt.

Tildeling etter Evenespakken gjelder inntil 31.12.2021.

10. Fullmakt

Rådmannen delegeres myndighet til å inkludere nye parter/produkt i Evenespakken, samt fatte vedtak om kommunal del av Evenespakken. Rådmannens vedtak om tildeling av Evenespakken kan påklages til formannskapet.

Tildeling av kommunal del av Evenespakken vil være avhengig av at kommunestyret stiller midler til disposisjon for det enkelte år.

4. Øvrige parter

Innhold fra øvrige parter vil kunne endres i perioden. Pr. nå inngår følgende parter/produkt i Evenespakken. 

Sparebank 68° Nord  (Ofoten Sparebank):

 Boliglånsrente ett prosentpoeng under ordinær pris i 1 år

 Sparekonto på kr. 1.000 til alle tilflyttede barn under 16 år 

 Sparekonto med kr. 1.000 til alle nyfødte barn i Evenes kommune

Avisa Fremover

 Gratis abonnement på Fremover i 6 mnd.

Avisa Harstad Tidende

 Gratis abonnement på Fremover i 6 mnd.

Evenes Turlag

 Gratis medlemsskap i Evenes Turlag 1. år.

Innhold for øvrige parter vil kunne endres i løpet av perioden. Evenes kommune vil videreformidle til enhver tid gjeldende pakker og produkt.

7. Barnehage/SFO

Kommunen dekker full plass i kommunal barnehage eller skolefritidsordning i et tidsom på 6 måneder etter registrert innflytting. Barnehageavgift faktureres til Evenes kommune v/Evenespakken.

9. Annet

Evenes kommune står som eier av merkenavnet Evenespakken og kan invitere flere aktører inn i samarbeidet. Før nye aktører markedføres i Evenespakken, skal eksisterende deltakere informeres. Evenes kommune vil benytte hjemmeside, Evenes nytt, samt www.Evenes.no som kanaler for markedsføring av Evenes-pakken.

Dersom hensiktsmessig kan deltakere opprette en egen juridisk enhet til å forestå markedføring, eller eventuell administrering av Evenespakken.

Evenes kommune vil jobbe kontinuerlig for å utvikle Evenespakken med nye produkt

Reglement for Evenespakken er vedtatt av Evenes kommunestyre 24.6.2020, Sak 37/20. Evalueres innen 31.12.2021

 

 

  • Ta kontakt om du trenger mer informasjon eller ønsker en pakke på telefon eller epost.
Image
Image
Image
Image
Image
Image