Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Innkjøpsavtaler

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Økonomi

 

Evenes kommune pr. april 2019            
Oversikt over anskaffelsesprosesser/avtaler          
               
  Avtalenavn Leverandør Avtaleperiode Merknad:
  Fra  Til
  Slamtømming SB Transport 01.03.2016 28.02.2021 Særavtale (avtale mellom EK og leverandør)
  Biler/kjøretøy Autocenteret  15.09.2015 15.09.2019      
  Byggetjenester m.v. Bjørn Bygg AS Mai 2019 Mai 2021 Kan forlenges med 1 + 1 år  
  Elektrotjenester El Installatøren Harstad April 2019 April 2021 Kan forlenges med 1 + 1 år  
  IKT-installasjon El Installatøren Harstad April 2019 April 2021 Kan forlenges med 1 + 1 år  
  Multifunksjonsmaskiner Canon Norge Sept. 2017 Sept. 2019 EK er opsjonspart. Kan forlenges med 1 + 1 år
  Med. forbruksmateriell Helseservice Engros Mars 2018 Mars 2020 Kan forlenges med 1 + 1 år  
  Tekn. hjelpemiddel helse Helseservice Engros Juni 2018 Juni 2020 EK er opsjonspart. Kan forlenges med 1 + 1 år
  Apotekvarer Apotek 1 Gruppen Mai 2018 Mai 2020 EK er opsjonspart. Kan forlenges med 1 + 1 år
  Oppvekstadm. system Visma Oktober 2018 Oktober 2020 EK er opsjonspart. Kan forlenges med 1 + 1 år
  Kontorrekv./skolemateriell/rengjøringsartikler Notabene Norengros Januar 2019 Des. 2020 EK er opsjonspart. Kan forlenges med 1 + 1 år
  Skolebøker/faglitteratur BS Undervisning AS Januar 2019 Des. 2020 Kan forlenges med 1 + 1 år  
  Energi/strøm Polar kraft AS 01.01.2020 31.12.2023      
  Taksering "verker/bruk" Takstformidlingen AS Oktober 2018 Juni 2019 EK er opsjonspart.  
  Prosjektadm. tjenester/Bygg Multiconsult/Indira/Bp3 01.03.2019 28.02.2021 Parallellrammeavtaler. Kan forlenges med 1 + 1 år
               
I prosess Drivstoff       Avtaleinngåelse antatt juni 2019
Sykesignalløsning       Avtaleinngåelse antatt juni/juli 2019. EK opsjonspart
Rørleggertjenester       Avtaleinngåelse antatt juli 2019
Vaskeritjenester       Avtaleinngåelse antatt juni 2019. EK opsjonspart
               
Evenes kommune inviteres til deltakelse i følgende prosesser:        
  Arbeidstøy/verneutstyr       Kunngjøring juni/juli 2019  
  Skolemøbler/inventar       Kunngjøres Q4/2019 (Rammeavtale)
  Matvarer       Kunngjøres høsten 2019  

1) Avtaleoversikt

2) Konkurransegrunnlag