Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Økonomi

Økonomi-ikonHer legger vi ut økonomiske retningslinjer, kontoplaner, aktuell skjematikk, kokebøker for Enterprise som Hugo har laget og alt slikt som mer enn to kan være interessert i.

Innkjøpsavtaler

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Økonomi

 

Evenes kommune pr. april 2019            
Oversikt over anskaffelsesprosesser/avtaler          
               
  Avtalenavn Leverandør Avtaleperiode Merknad:
  Fra  Til
  Slamtømming SB Transport 01.03.2016 28.02.2021 Særavtale (avtale mellom EK og leverandør)
  Biler/kjøretøy Autocenteret  15.09.2015 15.09.2019      
  Byggetjenester m.v. Bjørn Bygg AS Mai 2019 Mai 2021 Kan forlenges med 1 + 1 år  
  Elektrotjenester El Installatøren Harstad April 2019 April 2021 Kan forlenges med 1 + 1 år  
  IKT-installasjon El Installatøren Harstad April 2019 April 2021 Kan forlenges med 1 + 1 år  
  Multifunksjonsmaskiner Canon Norge Sept. 2017 Sept. 2019 EK er opsjonspart. Kan forlenges med 1 + 1 år
  Med. forbruksmateriell Helseservice Engros Mars 2018 Mars 2020 Kan forlenges med 1 + 1 år  
  Tekn. hjelpemiddel helse Helseservice Engros Juni 2018 Juni 2020 EK er opsjonspart. Kan forlenges med 1 + 1 år
  Apotekvarer Apotek 1 Gruppen Mai 2018 Mai 2020 EK er opsjonspart. Kan forlenges med 1 + 1 år
  Oppvekstadm. system Visma Oktober 2018 Oktober 2020 EK er opsjonspart. Kan forlenges med 1 + 1 år
  Kontorrekv./skolemateriell/rengjøringsartikler Notabene Norengros Januar 2019 Des. 2020 EK er opsjonspart. Kan forlenges med 1 + 1 år
  Skolebøker/faglitteratur BS Undervisning AS Januar 2019 Des. 2020 Kan forlenges med 1 + 1 år  
  Energi/strøm Polar kraft AS 01.01.2020 31.12.2023      
  Taksering "verker/bruk" Takstformidlingen AS Oktober 2018 Juni 2019 EK er opsjonspart.  
  Prosjektadm. tjenester/Bygg Multiconsult/Indira/Bp3 01.03.2019 28.02.2021 Parallellrammeavtaler. Kan forlenges med 1 + 1 år
               
I prosess Drivstoff       Avtaleinngåelse antatt juni 2019
Sykesignalløsning       Avtaleinngåelse antatt juni/juli 2019. EK opsjonspart
Rørleggertjenester       Avtaleinngåelse antatt juli 2019
Vaskeritjenester       Avtaleinngåelse antatt juni 2019. EK opsjonspart
               
Evenes kommune inviteres til deltakelse i følgende prosesser:        
  Arbeidstøy/verneutstyr       Kunngjøring juni/juli 2019  
  Skolemøbler/inventar       Kunngjøres Q4/2019 (Rammeavtale)
  Matvarer       Kunngjøres høsten 2019  

1) Avtaleoversikt

2) Konkurransegrunnlag