sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Saksliste - Innkalling til møter i valgstyret - Valgting 9. september 2019

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2019

I forbindelse med mottatte forhåndsstemmer, foreløpig opptelling og endelig opptelling av disse, samt godkjenning av valgtingsstemmene stiller valgloven krav som gjør det nødvendig for valgstyret å avholde to møter (= arbeidsøkter) på valgdagen mandag 9. september. Det ene før valglokalene stenger på valgdagen, det andre idet valglokalene stenger og opptellingen av valgtingsstemmer starter.

Valgstyret innkalles til følgende to møter på valgdagen:

Mandag 9. september 2019 kl. 14.30 i Møterom 2 i 2. etasje.
Dette møtet er et krav gitt i valgloven, hvor valgstyret pålegges å begynne foreløpig opptelling av forhåndsstemmer senest 4 timer før valglokalene stenger på valgdagen. Denne tellingen omfatter de forhåndsstemmer som er mottatt og krysset av i manntallet før valgdagen.
Før den foreløpige tellingen er et antall av de mottatte forhåndsstemmegivningene lagt uåpnet til side i en egen urne for å telles sammen med de forhåndsstemmene som eventuelt kommer inn i løpet av valgdagen, og som dermed ikke er avkrysset i manntallet. Dette er for å sikre anonymiteten til de senest mottatte stemmene.
.
Absolutt siste frist for at en forhåndsstemme skal kunne godkjennes er at den har kommet til valgstyret kl. 17 dagen etter valgdagen. 
.
Etter den foreløpige opptellingen skal resultatet rapporteres. Kl. 18 stenger to av våre stemmelokaler og 19.00 stenger de to siste. Alle valglokaler i hele landet skal stenges senest kl.21.00 i h.h.t. valgloven § 9-3.
.
Alle resultater er naturligvis hemmelige fram til alle landets valglokalene stenger. 
.
Mandag 9. september 2019 kl. 18.00 i Møterom 2 i 2. etasje.  
Et eget tellekorps bestående av våre egne ansatte på rådhuset åpner urnene og gjør klar for telling. Valgstyrets oppgave vil i grove trekk gå ut på å godkjenne og forkaste stemmer, og er hovedansvarlig for valgavviklingen i Evenes.
.
Valgstyrets sekretær
Per-Kaare Holdal