Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Regionalt samarbeid

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Regionalt samarbeid

Ofoten regionråd
Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Ofoten regionråd ble formelt opprettet i 2008, men er en videreføring av det politiske samarbeidet som kommunene i Ofoten drev i perioden 1991-2008 gjennom samarbeidsorganet Ofotsamvirket. 

Les mer på regionrådets hjemmeside.


ETS-rådet
ETS-rådet er et interkommunalt samarbeid mellom Evenes, Skånland og Tjeldsund kommuner. Rådet består av ordførere og rådmenn i kommunene.Hålogaland Ressursselskap (HRS)
HRS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes, Gratangen, Lavangen, Skånland, Tjeldsund, Harstad, Kvæfjord, Bjarkøy og Ibestad.

Les mer på HRS´ hjemmeside


PPT-Ofoten
PPT-Ofoten drives som et interkommunal samarbeid mellom seks kommuner og Nordland fylkeskommune. Kommunene som er med i denne tjenesten, er Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og Tjeldsund.

Les mer på PP-kontorets hjemmeside.


RKK Ofoten
er et regionalt kompetanseutviklingskontor for Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy kommune. RKK Ofoten har spesialisert seg på kompetanseutvikling i offentlig sektor.

Les mer på RKKs hjemmeside.


Midtre Hålogaland friluftsråd
er et felles friluftsråd for kommunene i Ofoten og Sør-Troms.

Les mer på friluftsrådets hjemmeside.