Selvtester

Du trenger ikke lengre teste deg for korona. Dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer, bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk.

Dersom du likevel velger å ta en koronatest, bør du holde deg hjemme så lenge du er syk, uansett om testen er positiv eller negativ. De gjeldende rådene for testing, finner du på Helsenorge: Testing for koronavirus 

Evenes kommune deler ut selvtester påfølgende steder:

Evenes rådhus på hverdager mellom kl .08 - 15.30

Hvordan tar jeg selvtesten?

Selvtesten er enkel å bruke. Du tar testen på deg selv og leser av svaret på testpinnen etter femten minutter. Følg brukerveiledningen som følger med testen.