Selvtester

Du trenger ikke teste deg for korona. Dersom du har nyoppståtte luftveissymptom bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk.

Dersom du likevel velger å ta en koronatest, bør du fortsatt holde deg hjemme så lenge du er syk, uansett om testen er positiv eller negativ.

Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig og mange teststasjoner vil fortsatt bestå inntil videre dersom du ønsker eller har behov for en test. 

-De gjeldende rådene for testing, finner du på Helsenorge: Testing for koronavirus 

Evenes kommune deler ut selvtester påfølgende steder:

Evenes rådhus på hverdager mellom kl .08 - 15.30

Hvordan tar jeg selvtesten?

Selvtesten er enkel å bruke. Du tar testen på deg selv og leser av svaret på testpinnen etter femten minutter. Følg brukerveiledningen som følger med testen.