Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forsterker arbeidet mot elgpåkjørsler

Image

De siste ti årene er det kjørt på mer enn 150 elger – bare i Evenes. Kartet viser tall og sted for påkjørsler de siste ti årene. Vi ser hvor det smeller oftest. Stort sett alt skjer på E-10.De siste ti årene er det kjørt på mer enn 150 elger – bare i Evenes. Kartet viser tall og sted for påkjørsler de siste ti årene. Vi ser hvor det smeller oftest. Stort sett alt skjer på E-10.I tillegg er det  utallige historier om nesten-påkjørsler som ikke finnes i noen statistikk. Det er mange som kjører med en følelse av utrygghet når det nå begynner å bli mørkt om kveldene. Det finnes ingen kjapp løsning på dette, det er behov for mange tiltak. Men det kan fortsatt gjøres mye. Og vi må gjøre hva vi kan for å gjøre det trygt etter veiene. Vi er – og vi skal være – trafikksikker kommune. 


Det er startet et arbeid der vi i fellesskap ser hvordan vi kan løfte dette problemet høyere på dagsordenen  – Sisilja Viksund som leder trafikksikkerhetsutvalget, Jan Håvar Nymo som leder viltfaglig utvalg og ordfører Terje Bartholsen. Så må vi få både vegvesenet og flere til om bord for å få noe til å skje.

Har du innspill så ta kontakt med sekretær i Evenes kommunes Trafikksikkerhetsuvalg før neste møte i trafikksikkerhetsutvalget 16/9. 


- Dette er viktig og langsiktig arbeid. Og vi må få til gode samarbeid – til beste for alle som ferdes langs veiene. Vi har ingen å miste, understreker ordføreren.

Sekretær i Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg uttaler seg om arbeidet som starter (se 8.30 ut i sendingen)

Elgpåkjørsler 2010-2020

Image