Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Med utgangspunkt i at trafikksikkerhet er påkrevd blir følgende resultater funnet.


Dialogmøte for trafikksikkerhet

Evenes kommune gjennomførte nylig et dialogmøte med Statens Vegvesen med trafikksikkerhet som tema.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/5527-dialogmøte-for-trafikksikkerhet.html

Trafikksikkerhet 2018-21

På vår trafikksikkerhetskonferanse som var en del av Folkehelseuka presenterte Statens Vegvesen planen for Nasjonal trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/5179-trafikksikkerhet-2018-21.html

Trafikksikkerhet

Evenes kommune jobber for å bli en trafikksikker kommune. Dette gjøres ved at vi innarbeider trafikksikkerhet i våre planer og at vi generelt må ha fokus på tiltak som kan forbedre trafikksikkerheten i vårt arbeid. Det kan være en så enkel ting som...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/4095-trafikksikkerhet.html

Trafikksikkerhet ved skolestart

Evenes kommune, inkl. skole og barnehager, jobber for å bli en "Trafikksikker kommune". Før skolestart ber vi foreldre og barn med tilknytning til skolen lese dette: Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/4044-trafikksikkerhet-ved-skolestart.html

Midler til trafikksikkerhet

Det er tid for å søke om midler til trafikksikkerhet.

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/3101-midler-til-trafikksikkerhet.html

Evenes som Trafikksikker kommune

Kommunestyret i Evenes vedtok 9.9. at Evenes skal bli en trafikksikker kommune. I forbindelse med arbeidet med Evenes som folkehelsekommune engasjerte vi en folkehelsekoordinator fra 1.9. for en periode på 2 år. Folkehelse er også trafikksikkerhet som...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/3581-evenes-kommune-deltar-i-trafikksikker-kommune.html

Folkehelse og trafikksikkerhet

Folkehelsedagen med trafikksikkerhet i fokus ble arrangert i Bogen 13.11. med god oppslutning fra fagpersoner fra samarbeidspartnere som har samme fokus som oss. De var med å bidro til at Evenes kommune fikk en god start på arbeidet med folkehelse og...

https://www.evenes.kommune.no/component/content/article/845-los-strukturen/kultur-idrett-og-fritid/folkehelse/3717-folkehelse-og-trafikksikkerheten.html?Itemid=114

Trafikksikkerhetsdag 2017

Ordfører Svein Erik Kristiansen oppfordrer igjen til å ha fokus på trafikksikkerhet. Evenes kommune som trafikksikker kommune har vedtatt en årlig trafikksikkerhetsdag og i år er dagen lørdag 9. september. Arrangementet skjer på rådhustunet.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/4957-trafikksikkerhetsdag-2017.html

Regodkjent

Evenes kommune ble i dag regodkjent og Stine og Linda kan merke av for en ny periode som trafikksikker kommune.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/5516-regodkjent-i-trafikksikkerhet-2019-202.html

Trafikksikkerhetsdag

Vi inviterer store og små til en folkehelsedag med trafikksikkerhet i fokus. Vi håper de voskne (foreldre, besteforeldre, tante eller onkel osv.) kan ta med barn og ungdom til dette arrangementet som arrangeres i Samfunnhuset torsdag 13. november kl....

https://www.evenes.kommune.no/component/content/article/845-los-strukturen/kultur-idrett-og-fritid/folkehelse/3690-trafikksikkerhetsdag.html?Itemid=114

Ønsker du å bli trafikksikkerhetsambassadør ?

Har du lyst til å være ambassadør for trafikksikkerhet i Evenes? Nordland fylkeskommune i samarbeid med Ungdommens fylkesting og Trygg trafikk ønsker å engasjere ungdom mellom 17 - 24 år til å være trafikksikkerhetsambassadører for skoleåret 2013 -...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/3602-onsker-du-a-bli-trafikksikkerhetsambassador.html

Midler til trafikksikkerhet

Nå kan du/dere søke samferdselsdepartementet om midler til lokale trafikksikkerhetstiltak. I vurderingen av søknadene vektlegges: - Tiltakene som blir tildelt midler bidrar til det nasjonale målet om reduksjon av antallet drepte og hardt skadde i...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/4747-midler-til-trafikksikkerhetstiltak.html

Lager ny trafikksikkerhetsplan

Vi skal lage ny trafikksikkerhetsplan, og begynner med å be om innspill.

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/3241-lager-ny-trafikksikkerhetsplan.html

Bilkræsj i fjellvegg

Evenes kommune arrangerte trafikksikkerhet ved Liland skole som en del av Folkehelseuka 2016. Det var et variert program som engasjert liten og stor. Varaordfører Viveka Terräs foretok den offsielle åpningen og deltok på de fleste programinnslagene....

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/4562-bilkraesj-i-fjellvegg-2.html

EvenesNytt for oktober

Lurer du på kortreist kvalitetskjøtt og trafikksikkerhet?

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/3244-evenesnytt-for-oktober.html

Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet i Evenes?

Evenes kommune skal også i år markere en trafikksikkerhetsdag, og den planlegges like etter skolestart i høst. Vi oppfordrer derfor dere til å søke på Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) som kunngjør ledige midler til holdningsskapende...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/3902-onsker-du-a-bidra-til-bedre-trafikksikker.html

Trafikksikkerhetssamarbeid

Frivillige organisasjonene gjør en betydelig innsats for trafikksikkerheten i Norge. Frivillige organisasjoner er med sine mange medlemmer en viktig ressurs som ved koordinering og målrettet innsats kan nå et stort antall trafikanter lokalt. Innsatsen...

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/5084-trafikksikkerhetssamarbeid.html

Glede i Lenvik

Innbyggerne i Lenvik fikk i dag et gledelige budskap overlevert fra ordfører Sisilja Viksund og leder i trafikksikkerhetsutvalget Monica Nilssen.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/5529-glede.html

Min forenings reisepolicy

Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg behandlet reisepolicy for lag og foreninger i kommunen. Understående policy ble vedtatt enstemming den 16.2.2016. Derfor stilles det krav til lag og foreninger som søker offentlige tilskudd om at de følger den...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/4356-min-forenings-reisepolicy.html