Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Med utgangspunkt i at trafikksikker er påkrevd, og at kommune er påkrevd blir følgende resultater funnet.


Evenes som Trafikksikker kommune

Kommunestyret i Evenes vedtok 9.9. at Evenes skal bli en trafikksikker kommune. I forbindelse med arbeidet med Evenes som folkehelsekommune engasjerte vi en folkehelsekoordinator fra 1.9. for en periode på 2 år. Folkehelse er også trafikksikkerhet som...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/3581-evenes-kommune-deltar-i-trafikksikker-kommune.html

Trafikksikker kommune

- Kommunen har virkelig jobba godt og helhetlig for å forebygge trafikkulykker, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland Fylkeskommune Willfred Nordlund (Sp). I dag fikk Evenes kommune 100 000 kroner for sitt arbeid med trafikksikkerhet, og et stempel...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/4437-evenes-kommune-trafikksikker-kommune-1.html

Trafikksikker kulturskole

Barnehagene og skolen er godkjente som trafikksikre, Evenes kommune er trafikksikker kommune og nå søker ETS Kulturskolen om å bli godkjent som trafikksikker skole.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/5153-trafikksikker-kulturskolen.html

Vellykket konferanse

Evenes kommune arrangerte nylig en trafikksikkerhetskonferanse som en del av fornying av status som Trafikksikker kommune .

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/5167-vellykket-konferanse.html

Trafikksikker skole.

På et møte med Trygg Trafikk i dag fikk skolen beskjed om at vi er blitt godkjent som trafikksikker skole i henhold til de krav som Trygg Trafikk har satt. Dette er en del av arbeidet med å få Evenes Kommune godkjent som trafikksikker kommune. Skolen...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden-evenes-skole/nyhetsarkiv/4341-trafikksikker-skole.html

Trafikksikkerhetsutvalget

Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg avviklet møte denne uka. Rullering av prioriteringslisten i trafikksikkerhetsplanen og Trafikksikker kommune var blant annet tema.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/5835-trafikksikkerhetsutvalget.html

Trafikksikkerheten vår

Vi arrangerte den årlige trafikksikkerhetsdagen den 9. september med god oppslutning fra barna og gode faglige innlegg fra inviterte gjester og våre ansatte. Det var derimot skuffende at ikke flere voksne kunne delta. Vår mål er å bli godkjent av Trygg...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/4176-trafikksikkerheten-var.html

Trafikksikkerhetsdagen

Evenes jobber for å bli en trafikksikker kommune . Og her har vi alle et ansvar for å hindre trafikkulykker. Det trenger ikke være store tiltak og det er gjerne også din og min holdning det står på. Vi kan være med å påvirke andre og drive...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/4144-trafikksikkerhetsdagen.html

Regodkjent

Evenes kommune ble i dag regodkjent og Stine og Linda kan merke av for en ny periode som trafikksikker kommune.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/5516-regodkjent-i-trafikksikkerhet-2019-202.html

Lokalisering av skole

Arbeidsgruppen som har utredet lokalisering av ny skole anbefaler en trinnvis utbygging av Liland skole.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/4815-lokalisering-av-skole.html

Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet i Evenes?

Evenes kommune skal også i år markere en trafikksikkerhetsdag, og den planlegges like etter skolestart i høst. Vi oppfordrer derfor dere til å søke på Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) som kunngjør ledige midler til holdningsskapende...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/3902-onsker-du-a-bidra-til-bedre-trafikksikker.html

Lagring langs offentlig veg

Evenes kommune arbeider for å bli godkjent som Trafikksikker kommune . Det er i den sammenheng mange elementer som avgjør en bedring i trafikksikkerheten. Statens vegvesen arbeider også etter en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/4074-lagring-langs-offentlig-veg.html

Trafikksikkerhet

Evenes kommune jobber for å bli en trafikksikker kommune. Dette gjøres ved at vi innarbeider trafikksikkerhet i våre planer og at vi generelt må ha fokus på tiltak som kan forbedre trafikksikkerheten i vårt arbeid. Det kan være en så enkel ting som...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/4095-trafikksikkerhet.html

Trafikksikkerhetsdag 2017

Ordfører Svein Erik Kristiansen oppfordrer igjen til å ha fokus på trafikksikkerhet. Evenes kommune som trafikksikker kommune har vedtatt en årlig trafikksikkerhetsdag og i år er dagen lørdag 9. september. Arrangementet skjer på rådhustunet.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/4957-trafikksikkerhetsdag-2017.html

Folkehelse og trafikksikkerhet

Folkehelsedagen med trafikksikkerhet i fokus ble arrangert i Bogen 13.11. med god oppslutning fra fagpersoner fra samarbeidspartnere som har samme fokus som oss. De var med å bidro til at Evenes kommune fikk en god start på arbeidet med folkehelse og...

https://www.evenes.kommune.no/component/content/article/845-los-strukturen/kultur-idrett-og-fritid/folkehelse/3717-folkehelse-og-trafikksikkerheten.html?Itemid=114

Trafikksikre babyer

Vi i Evenes kommune ønsker å ta godt vare på våre nyfødte babyer i trafikken også. Helsesøster Anne Gullbakk jobber sammen med alle sine kollegaer for at vi skal bli trafikksikker kommune. Dermed deler hun ut i samarbeid med Trygg Trafikk en...

https://www.evenes.kommune.no/startsiden/nyhetsarkiv/4358-trafikksikre-babyer.html

- Fornøyd med programmet

Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg inviterer til Trafikksikkerhetskonferanse torsdag 12.4.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/5157-fornoyd-med-programmet.html

Trafikksikkerhetskonferanse 2018

Programmet for årets trafikksikkerhetskonferanse er nå klart. Konferansen er en start på arbeidet vårt med rullering av trafikksikkerhetsplanen og fornying av Evenes kommune som Trafikksikker kommune.

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/5140-sikkerhetskonferanse-18.html

Trafikksikkerhetsdag 09.09.

Kjære foreldre og/eller besteforeldre. I morgen 9.9. arrangerer vi igjen trafikksikkerhetsdag og denne gang på Liland skole. Vi oppfordrer deg til å sette av tid til å bli med barnet og ungdommen til Liland skole på onsdag 9. september kl. 13 - 15....

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/4111-trafikksikkerhetsdagen-2015.html

Trafikksikkerhetsfilmen

10. klassen tok utfordringen som vår trafikksikkerhetsansvarlig ga de; skrive et manus til en trafikksikkerhetsfilm og delta i innspillingen av denne. Trafikksikkerhetsfilmen er resultat av midler Evenes kommune fikk etter en søknad direkte til...

https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/nyhetsarkiv/6064-aktivitet-ved-evenes-skole.html