Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Valg 2021

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2021

valg

13. september 2021 er det Stortingsvalg og Sametingsvalg.

Les mer på valg.no. Der vil du finne mer utfyllende informasjon om valget 2021.
 

Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

    Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Tid og sted for stemmegivning i Evenes kommune finner du i oversikten under. Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Forhåndsstemming i Evenes kommune

Skrevet av Bjørn Tore Sørensen . i kategorien Valg 2021

valglogo 300pxl

Det er åpent for forhåndsstemming fram til fredag 10. september på rådhuset i Bogen alle hverdager fra 08:00 til 15:00. Torsdag 2. og 9. september vil det være åpent til kl. 18:00.  Det vil i tillegg være åpent lørdag 4. september kl. 12:00 til 15:00.

Du kan forhåndsstemme både til Stortings- og til sametingsvalget.

Ta med legitimasjon med bilde, hvis stemmemottaker ikke kjenner deg må du legitimere deg.  Ta gjerne med valgkort selv om dette ikke er noe krav for stemme. Dersom du har mottatt valgkortet digitalt så kan du laste dette ned på telefonen.