Trafikksikkerhetsdag

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Folkehelse

Banner-trafikksikkerhet-1000

Vi inviterer store og små til en folkehelsedag med trafikksikkerhet i fokus. Vi håper de voskne (foreldre, besteforeldre, tante eller onkel osv.) kan ta med barn og ungdom til dette arrangementet som arrangeres i Samfunnhuset torsdag 13. november kl. 14.30 - 17.00.  

Det blir flere konkunrranser og en konkurranse er lagt opp til en lagøvelse og laget må bestå av minst en voksen og et barn under 14 år.  Masse flotte premier, blant annet 2 sykler som første premie (en liten og en stor). Registrering til konkurransene mellom kl. 14.30 og 15.00 på Samfunnshuset.

Det serveres mat og det blir litt underholdning og konkurranser. Når det gjelder mat må vi ha en påmelding og kan gjøres på epost her. 

  • Det blir også visning av video «Lastebilen – en nødvendighet som må tas hensyn til» ved Herman-A. Hansson, Distriktssjef, Norges Lastebileier-Forbund avd. Nordland.  
  • Du kan også prøve «Veltepetter» for å se hvordan det oppleves å velta bilen.  Dette er et samarbeid med Biltilsynet i Harstad.

Bakgrunnen for arrangementet er at Kommunestyret i Evenes vedtok 9.9. at vi skal bli starte arbeidet for

trafikksikkerhet

 å bli en trafikksikker kommune.  I forbindelse med arbeidet med Evenes som folkehelsekommune engasjerte 

vi en folkehelsekoordinator. Folkehelse er også trafikksikkerhet som vil synliggjøres i trafikksikkerhetsplanen som nå er under revidering. Folkehelse skal etableres på tvers i den kommunale organisasjonen og gjenspeiles i vårt arbeid. Dermed skal også trafikksikkerhetsfokus være en del av vårt fokus i våre planer. Dette gjelder spesielt folkehelse-, trafikksikkerhets- og kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Hele programmet kan lastes her.  (pdf-fil)

 Relatert artikkel

lik-oss-p-facebook

Tags: Trafikksikkerhet