Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Telefonsystem

Skattemessig fordel ved dekning av utgifter til telefon eller bredbånd

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Telefonsystem

telefon

Det er nye regler for beregning av skattemessig fordel ved dekning av utgifter til telefon eller bredbånd, gjeldende fra 2014.

Reglene er som følger (sakset fra Sticos Oppslag):

Fastsettelse av fordelen
Alle arbeidstakere som får dekket en eller flere EK-tjenester skal ha et fast inntektstillegg på kr 4 392 (sjablonbeløpet). Det skattefrie bunnbeløpet etter tidligere regler fjernes. Det samme gjelder fradrag for arbeidstakers egenbetaling. Sjablonmodellen gjelder både for dekning i form av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse. Ved utgiftsgodtgjørelse skal skattepliktig fordel begrenses til det beløpet som dekkes av arbeidsgiver når dekningen er lavere enn sjablonbeløpet. Ved dekning i form av naturalytelse blir skattepliktig fordel kr 4 392 uansett om den totale regningen i løpet av året er høyere eller lavere enn sjablonbeløpet.

Kobling mellom e-avtalebok (Outlook) og telefonsystem

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Telefonsystem

outlook

Koblingen mellom e-avtalebok og telefonsystemet er nå satt i drift. Dette medfører at når du oppretter eller får et møte/avtale i din e-avtalebok får de som ringer inn til deg beskjed om at du er opptatt og hvor lenge du er opptatt.

Denne funksjonen skal brukes fra i dag av og det er derfor viktig, også for kundebehandlingens del, at du holder e-avtaleboka di oppdatert til en hver tid.

For å kunne gi best mulig sørvis, skal fravær markeres. Er du markert som opptatt i e-avtaleboka (Outlook), trenger du ikke å fraværsmarkere på telefonen i tillegg.

Talepostkasse

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Telefonsystem

 

PostDa er det klart for å ta i bruk One-Box/talepost.

For å komme i gang : Ring opp talepostkassa, internnummer: 558. Eksternt: 76981558. Følg stemmeveiledning.

Tast inn ditt postkassenummer som er det samme som ditt internnummer på telefon.


Tast inn passkode /sikkerhetskode,som første gangs bruker er denne satt til 0000 Du får beskjed om å endre denne under oppsettet.

Flere artikler …