Årsmøte Brattforsen Vassverk SA

Årsmøte Brattforsen Vassverk SA Tid: 30. mars kl 18.00. Sted: Lakså Grendehus

Saksliste:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Styrets årsmelding for 2022
4. Regnskap for 2022 med vedtak om disponering av resultat
5. Fastsettelse av møtegodtgjørelser
6. Fastsettelse av budsjett for 2023
7. Innkomne saker
8. Valg i henhold til vedtektene

Styret melder inn sak til avstemming. Sikre vannforsyningen til Liland. Det vil bli orientert omkring tiltaket, inkludert økonomiske konsekvenser for selskapet. Andre saker må være meldt styret innen 12. mars-23. Meldes post@brattforsenvv.no

Mvh Tore Kristoffersen, styreleder BVV

Dato
30. mars 2023
Tid
18:00 - 19:30
Sted
Lakså grendehus

Arrangør

Brattforsen Vassverk SA