Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon «Håp i en dråpe vann» avholdes 26.-28. mars. Sammen med kirkene i Norge jobber Kirkens Nødhjelp med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Sammen jobber vi for fred og rettferdighet, og for å redde liv. I fasteaksjonen samler vi inn penger til dette livsviktige arbeidet.

Årets fasteaksjon i Evenes foregår tirsdag 27. mars. Alle husstander i kommunen vil bli besøkt av bøsseinnsamlere mellom kl. 18-20. Aksjonen kan også støttes med Vipps 2426.

I år har vi kun 7 konfirmanter. Hvis de skal rekke over alle husstandene i hele kommunen, trenger de hjelp fra frivillige. Ta kontakt med foreldrerepresentant Birgitte Rørvik Bruun på tlf 970 54 142. Ta vel imot konfirmanter, frivillige og andre. Takk for at du støtter aksjonen.

Dato
27. mars 2023
Tid
18:00 - 20:00
Sted
I hele kommunen

Arrangør

Kirken, konfirmantene og frivillige