Årsmøte Evenes Turlag

Årsmøte Evenes Turlag Innkalling til årsmøte i Evenes Turlag. 30. mars kl. 18.00 på Rådhuset, Bogen
 

Dato
30. mars 2023
Tid
18:00 - 19:30
Sted
Evenes rådhus

Saksliste:

1. Åpning ved leder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokoll
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Forslag til budsjett
7. Handlingsplan
8. Innkomne saker
9. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende ved leder, innen den 20. mars. Enkel servering. Velkommen! På vegne av styret Katrine Røtnes, leder

Arrangør

Evenes Turlag