Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Voksenopplæring

Etterutdanning og videreutdanning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høyere utdanning, Voksenopplæring

statEtterutdanning utfyller, fornyer og/eller ajourfører en grunnutdanning innen et fagområde. En videreutdanning bygger på grunnutdanningen, og den gir formell kompetanse. 

Det er utarbeidet retningslinjer for etter- videreutdanning flere utdanningsgrupper. 

Fjernundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høyere utdanning, Voksenopplæring, Emneord

generell infoOpplæringsmetode der lærer og elev er adskilt i rom og/eller tid.

Grunnskoleopplæring for voksne

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Voksenopplæring, Emneord

kommuneGrunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov, og rett til en opplæring som er tilpasset sin kompetanse og behov for progresjon. Det stilles ikke krav om at voksne må gjennomføre opplæring i hele fag.

Introduksjonsprogram for innvandrere

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Integrering, Voksenopplæring, Emneord

kommuneMålet med introduksjonsprogrammet er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Norskopplæring

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Integrering, Voksenopplæring, Emneord

kommuneEn rekke innvandrere bosatt i Norge vil ha rett og/eller plikt til 250 timer opplæring i norsk og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap på et språk den enkelte forstår, i regi av kommunen. Dette følger av introduksjonsloven.

Spesialundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Voksenopplæring, Emneord

kommuneTilrettelagt opplæring som hjelper elever med spesielle behov. Med spesielle behov regnes behov som ikke blir dekket innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet.