Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Skolemiljø

Innemiljø

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Folkehelse, Skolemiljø, Emneord

statVerdens helseorganisasjon har definert fem inneklimafaktorer. De fem faktorene er temperatur, luft, lys/stråling, lyd/støy og utforming/innredning. I tillegg kommer estetiske og psykososiale forhold.

Mobbing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Psykisk helse, Skolemiljø, Emneord

kommuneMobbing er når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra andre. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing og lignende.

Uteområde

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Skolemiljø, Emneord

kommuneUteområde ved skoler og barnehager. Uteområdene skal gi rom for for varierte aktiviteter og de skal tilfredstille krav om å være en trygg men utfordrende sted for lek, læring og opplelser.