Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Høyere utdanning

Bibliotektjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.12.20 Tema Grunnskoleopplæring, Høyere utdanning, Videregående opplæring, Bibliotek, Emneord

kommuneEvenes folkebibliotek er i Bogen i 2. etg. på samfunnshuset. Velkommen innom! 

Etterutdanning og videreutdanning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høyere utdanning, Voksenopplæring

statEtterutdanning utfyller, fornyer og/eller ajourfører en grunnutdanning innen et fagområde. En videreutdanning bygger på grunnutdanningen, og den gir formell kompetanse. 

Det er utarbeidet retningslinjer for etter- videreutdanning flere utdanningsgrupper. 

Fagskoleutdanning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høyere utdanning, Emneord

statKorte yrkesrettede utdannelser som bygger på videregående opplæring eller tilsvarande realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimuim to studieår. Fagopplæring er eget emneord.

Fjernundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høyere utdanning, Voksenopplæring, Emneord

generell infoOpplæringsmetode der lærer og elev er adskilt i rom og/eller tid.

Høgskole og universitet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høyere utdanning, Emneord

statUniversitets- og høyskoleutdannelse. Den bygger normalt på eksamen som gir studiekompetanse fra treårig videregående opplæring.

Samordna opptak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Høyere utdanning, Emneord

Sstatamordna opptak koordinerer opptak til høyskoler og universitet i Norge. Samordning av opptaket innebærer at hver søker bare får ett tilbud om studieplass, og eventuelt tilbud om ventelisteplass.