Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Særskilt norskopplæring

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneOpplæring til elever med annet morsmål enn norsk og samisk. Elever med minoritetsspråklig bakgrunn gis særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kunnskaper i norsk slik at de kan følge den vanlige undervisningen.

Retten til denne opplæringen bygger på forskrift til opplæringsloven, § 2 - 8.

”Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norsk-opplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.
Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisnings-personale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.”