Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Yrkestransport

Godstransport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Yrkestransport, Emneord

fylkeAlle som skal drive godstransport med motorvogn over 3500 kg, må ha løyve. Fylkeskommunene har det administrative ansvaret for løyveordningene. Privatpersoner eller f.eks. et idrettslag kan i enkelttilfelle gjennomføre transportoppdrag utan løyve.

Persontrafikk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Reiselivsnæring, Yrkestransport, Emneord

kommuneAnsvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordnede ansvaret for den samlede transportpolitikken, og skal utvikle og fastsette rammevilkårene for kollektivtransporten.